Sluitsteen: verhalenbundel / ©2023 Jaap Gerritsma – De Vergulde Snuitbeer/ ISBN 9789083327204

Voor 22,50 euro sturen we sluitsteen op. Mail naar paul@deverguldesnuitbeer.nl

Aart Kramer

Jaap heeft mooie verhaaltjes geschreven, miniatuurtjes. Heel menselijk en ingetogen. Prima.


Gerritsma schreef eerder columns, romans, sprookjesboeken en wetenschappelijk werk. Met deze bundel kijkt hij terug op oude vriendschappen en romantische episodes.


‘Ze draaide zich om en met een merenque dans verdween ze wit mijn leven met haar paardenstaart schuddend achter zich aan, mij ontgoocheld achter-latend met een teleurgestelde blik op de Tempel der Inscripties’

‘De boer naar binnen. Iedereen kijkt gespannen. Wie komt het eerst, de boer of de koe?’

‘Nog steeds voel ik die diepe onpeilbare leegte, nu kan ik haar niet meer vertrouwen’

‘Zijn gewei van wel twee meter leek aan het witeinde op geopende handen’

‘Jacobus, ik wil met je praten over al dat bier dat je drinkt. Ik mis de gezellige avondjes met gewoon een wijntje. Heb je soms iets te verbergen?’


‘Ik bracht het er redelijk van af, toch beschroomd om naast een wildvreemde vrouw te gaan liggen.’

‘Ik was witgeput na die dag en most alle indrukken verwerken die me hadden gesloopt’