Onze gezondheidszorg is volop in veran­dering. Ons onderwijs: van hetzelfde la­ken een pak. Ook richting onderzoek missen bezuinigingen, integratie van stu­dierichtingen en kwaliteitscontrole hun uitwerking, in casu op de wetenschappe­lijke ongenaakbaarheid, niet. Wat bete­kent dit voor de mensen die er elke dag weer voor zorgen dat het medisch bedrijf (gezondheidszorg, -onderwijs en -onder­ zoek) voortgang vindt? En ook: hoe kijkt de klant (cliënt, patiënt, student) erte­genaan?


Jaap Gerritsma (1942), heeft zich bezig gehouden met de methodiek van het geneeskundig onderwijs en onderzoek gedaan naar de werkwijze en competenties van artsen. Voor medisch contact schreef hij gedurende een aantal jaren reeksen columns onder verschillende namen, respectievelijk “Uncle Sam MD”, “Meester dokter” en de laatste serie onder ‘nom de plume” “Tjeb de Gier” ter ere van zijn zijn beide zoons Tjebbo en Rogier.

Download alle columns Tjeb de Gier uit de periode 1994-1996 in eBook vorm. (zip bestand)

Binnenkort kan je hier alle columns downloaden Lepra in Nigeria: “How to teach teachers to teach” uit de periode 1990-1991.

Download alle columns Meester Dokter uit de periode 1988-1990 in eBook vorm. (zip bestand)

Download alle columns Uncle Sam MD uit de periode 1987 in eBook vorm. (zip bestand)