Auteur: Jaap Gerritsma (Pagina 1 van 3)

Even iets anders…

Jaap is even met andere dingen bezig. Tot later.

Was wel humoristisch van Rogier om mijn afwezigheid toe te lichten. De werkelijkheid is profaner: ik was erg ziek. Na de presentatie van Sluitsteen in Zutphen kwam ik met hoge koorts thuis en ben tot op de dag van vandaag niet hersteld. Het is volgens artsen niet meer mogelijk om nu nog uit te maken of het een zeer zware griep of covid was.: Ik moet rekenen op een aantal weken hestelen zal een aantal afspraken moeten afzeggen.

Ik zal dus een tijdje van de radar verdwijnen.

Van den vos Kamp Reynaerde

Het zal wel een rare gedachtesprong zijn maar op de een of andere manier moet ik steeds denken aan den Vos Reynaerde , meesterlijk beschreven door Frits van Oostrom, toen ik ex minister Henk Kamp VVD voor de de enquetecommissie voor Fraude en Dienstverlening zag orakelen. Hij kan gewoon een personage zijn in dat middeleeuwse meesterwerk tijdens de beroemde Hofdag onder leiding van koning leeuw Nobel waar Reynaert ter verantwoording wordt geroepen voor zijn misdaden begaan tegen zijn mede diergenoten, de wolvin en de kip. Henk Kamp werd ingedaagd om zich te verantwoorden voor de inwerkingstelling van een onbarmhartige wet om fraude tegen te gaan en op een eerder moment voor het, tegen alle afspraken in,  opendraaien van de gaskraan om de staatskas te spekken en die van grote  fossiele brandstofondernemers. De Groningers zagen hun huizen verzakken en konden ongehinderd van binnenuit door de muren naar buiten kijken als gevolg van grote scheuren in de gevels. Bij de toeslagaffaire kwamen mensen in grote schulden en werden kinderen uit huis geplaatst.

Na de indaging begint al het verschil tussen beide aangeklaagden. De vos komt niet eens opdagen. De grote Raspoetin van de middeleeuwen, een doortrapte schurk maar niettemin een personage die dank zij zijn charme en welbespraaktheid de mensen op zijn hand krijgt, moet gehaald worden door Bruun de beer en Tybeert de kater. Beide pogingen lopen uit op een echec omdat Reynaert op slimme wijze gebruik maakt van hun zwakheden:honing en vette muizen. De vos prikt de stiekeme pretenties door als hij uiteindelijk wel opdaagt door iedereen, inclusief de koning, met zijn eigen hebzucht en ijdelheid te confronteren. Hij houdt daarmee de hofhouding een spiegel voor wat hem ondanks zijn slechte eigenschappen sympathiek maakt ondanks het feit dat hij een notoire boef is. Het is lachen geblazen met die Diabolical Vulpes.

De aanwezigheid van Henk Kamp doet elke grimas op het gezicht verdwijnen. Reken maar dat hij op tijd komt op de indaging, comfortabel gezeten in zijn BMW 530 met speciaal voor hem getunede vering die hem het genoegen verschafte of hij op gasgevulde kussens vervoerd werd.Daar zorgt Henk Kamp zelf wel voor.Hij kent elk detail van auto’s uit de betere klasse en heeft relaties in die wereld die zijn wensen kunnen inwilgen.

De verschillen tussen Reinaert en Kamp worden tijdens de hofdag steeds duidelijker. Weet onze Reynaert het hof en in het bijzonder de koningin in te palmen voor zijn doeleinden,  ex minister Kamp blijft hangen in het grimmige oordeel van de commissieleden dat ze te maken hebben met een ambtenaar Dorknoper, de welbekende kommaneuker uit Tom Poes. De regels en voorschriften zouden gedeclameerd moeten worden in het concertgebouw als hogere Kunst. Kunst met een hoofdletter. En wie dat niet accepteert, krijgt de fiolen van de toorn van Kamp over zich uitgestort.

De commissieleden realiseren zich steeds meer met schrik dat ze niet met een goedmoedige ambtenaar Dorknoper te maken hebben die slechts regels kent en wil naleven, maar een soort Javert uit Victor Hugo’s Roman les Miserables die een gevangene blijft achtervolgen omdat hij de regels heeft overtreden en hem meedogenloos najaagt.

Regels overtreden? Dan is het motto een schrikbewind voeren.

Reynaert heeft meer op zijn kerfstok. Hij heeft de haas Cuwaert stevig tussen de lendenen geklemd. Daar is erg veel over gefantaseerd, maar het is onmiskenbaar een scabreuze houding waarbij de haas ergens toch het haasje is.En terwijl Reynaert de Vos ook al de wolvin sexueel te grazen had genomen op seksueel gebied. We zien dat Kamp de Groningers sans gene tussen de benen klemt en ook de mensen die een foutje hebben gemaakt bij het aanvragen van een toeslag. Zij kregen Henk Kamp over zich heen. Zijn lendenen als een wolfsklem.

In de huidige tijd mogen we schrijven:  Kamp heeft deze mensen gewoon genaaid.

De vos vlucht uiteindelijk met zijn gezin naar een onbekende wildernis. Onbereikbaar voor wraakneming. Misschien heeft Kamp zijn wenk gezien. Kom maar achter me aan.Met struweel toegedekt zou hij een rustig perifeer bestaan kunnen leiden. Of zou de vos voor hem ook nog een val in petto hebben om zijn hoogmoed en ijdelheid af te straffen?

Dan zouden we misschien weer kunnen lachen om Henk Kamp die dan net als de pastoor in het middeleeuwse epos een teelbal ziet rollen waarbij de vos zou schamperen dat hij voortaan slechts met één klokske zijn lende-arbeid moet verrichten.

Obstetrisch Geweld

In de periode dat ik voor een Amerikaanse universiteit werkte was het mijn taak mee te denken over de beste manier hoe we medische competentie konden onderzoeken. Ik schreef een reeks artikelen voor Medisch Contact( te lezen via mijn website) om aan te tonen dat het medisch handelen aan veel krachten en mechanismen onderhevig was. Zo was het voor mij destijds een openbaring om te ontdekken dat zwarte vrouwen tijdens onderzoek anders behandeld werden dan blanke zwangeren. De zuigelingensterfte is onder de donkere vrouwen aanzienlijk hoger dan bij witte vrouwen.Die laatste kregen weer sneller een keizerssnee omdat artsen zich dan beter konden indekken tegen klachten en schadevergoedingen. Als bleek dat er iets mis kon gaan bij de geboorte, gewoon geen risico nemen. Een keizersnee als verweer tegen de kans op een aanklacht voor Malpractice. Zeker als deze vrouwen goed verzekerd waren en het inhuren van een advocaat voor hen binnen handbereik lag.

Ik was dan ook opnieuw stomverbaasd onlangs in de NRC te lezen dat er ook in Nederland veel misgaat bij bevallingen. Kort samengevat komt het hier op neer: degene die baart wordt weinig serieus genomen.

Berucht is natuurlijk dat lange tijd het belang van het kind boven dat van de moeder werd gesteld. De keizersnee werd toegepast om het kind te kunnen dopen, wat vaak ten koste van de moeder ging.

Maar nog steeds krijgen moeders vaak ongevraagd medicatie zonder dat ze daar toestemming voor gaven. Ook blijkt het slecht gesteld te zijn met moeders van kleur als het gaat om de verhouding baby-moedersterfte. En: vrouwen raken geleidelijk aan meer autonomie kwijt in hun keuze voor de manier hoe ze willen bevallen. Het is steeds meer zoals de Engelsen zeggen: The doctor delivers you of your baby!

De beide auteurs van het artikel in de NRC, Houwink ten Cate en Rodante van der Waal spreken zelfs van Obstetrisch geweld tegen bevallende vrouwen zoals ongewenst vaginaal onderzoek en de knip zonder toestemming.

Kom op vrouwen lijken ze strijdlustig te roepen, we laten ons niet meer op onze rug dwingen. Zelf dus beslissen hoe we willen bevallen en wat we allemaal toestaan om een baby ter wereld te brengen.

En nu we het toch over vrouwen hebben. In zijn zeer lezenswaardige boekMedische Omerta schrijft Jim Reekers-hoogleraar interventieradiologie aan het AMC te Amsterdam over de huidige praktijk dat wel 6000 baarmoeders verwijderd worden die volgens een wetenschappelijke studie-waar hij direct bij betrokken was- behouden hadden kunnen blijven door embolisatie (bloedvaten naar de baarmoeder worden afgesloten om aanzienlijk bloedverlies te voorkomen). Belangrijke voordelen: kortere ziekenhuisopname, geen lelijk litteken, behoud van vruchtbaarheid en ook heel belangrijk: het behoud van vrouwelijke identiteit.

Maar helaas. Gynaecologen waar vrouwen met specifieke klachten als eerste naar verwezen worden doen geen embolisatie, daarvoor moeten ze doorverwijzen naar een interventie radioloog die zich daarin heeft gespecialiseerd. Het verwijderen van een baarmoeder valt onder een DBC (Diagnose Behandel Combinatie ) en brengt dus geld in het laatje.Waarom dan doorverwijzen?

Blijkbaar ook geen probleem voor de verzekeraar die volgens Reekers totaal niet geïnteresseerd zijn in verbetering van de gezondheidszorg, zelfs niet als het een aanzienlijke kostenbesparing oplevert. Een conclusie die hij trekt na uitvoerig de resultaten van zijn onderzoek met de zorgverzekering besproken te hebben.

Toch goed om te weten wanneer je als vrouw met speciale klachten naar de dokter moet.

Een spartelende kever (2)

VandeBron heeft inmiddels gereageerd op mijn protest dat ze zoveel geld —zonder toelichting—van mijn rekening hadden gesloopt. 

Een administratief foutje! 

Ja hoor, dat kennen we. Het probleem zo klein mogelijk maken en zich dan openlijk afvragen waarom je je zo druk maakt over die bagatel. Maar stel nu eens dat ik dat geld niet op tijd had teruggevorderd. Dan moet ik maar zien hoe ik dat ‘kleine administratieve foutje’ kan herstellen. Je mag er toch van uitgaan dat een gasbedrijf het verschil weet tussen een geldbedrag en kubieke meters gas? Je weet maar nooit met het huidige onderwijsniveau.

Bovendien is een diepliggend probleem nog steeds niet opgelost. De energieleveranciers en beheerders van de infrastructuur aan leidingen(Liander) gooien adressen en metersnummers door elkaar. Of het dobbelstenen zijn! Het is toch geen reclame voor Toto?

De vraag is dus wie betaalt voor welke geleverde energie????

Mijn nieuwe leverancier belde om het nieuwe contract te regelen. Ik probeer uit te leggen wat er aan de hand is met de adressen en meters.

 “Maakt u zich niet druk,” zei de mevrouw. We leven in Amsterdam. Het is hier een rotsooi maar geeft u mij de nummers van de meters en alles komt goed.”

 “Dan moet ik op de meters kijken en daar wat voorbereidingen voor treffen-stoel verschuiven, kleed oprollen, etc.” 

 “Alle tijd,” zei de mevrouw met een stem als een klok wat erg prettig is voor een gehoorgestoorde.”

Ik aan het rommelen om de nummers van de meters op te sporen.

 “Prima zei de mevrouw. Dat zijn de meters die op 79H staan geregistreerd.  Daar kunnen wij niets aan veranderen. 

 “Ja, alles goed en wel, maar dat is het adres van de buren.”

 Zo gaat dat in Amsterdam. Enkele dagen voordat het contract ingaat moet u mij de meterstanden daarvan doorgeven. Zo werkt dat hier in de hoofdstad.”

Toen ik wilde bijkomen van deze exercitie bedacht ik me hoe het dan in godsnaam mogelijk was dat van vandeBron op 79H (de buren) dan ineens die bijna 10000 euro ging opeisen van mijn rekening.Het wordt  steeds raadselachtiger.

Een brief van de nieuwe leverancier in de bus. Voor de meterstanden. Weer alle voorbereidende handelingen. Keurig ingevuld en ik liet ze  over het internet suizen.

Twee dagen later. Nieuwe brief. We geloven uw meterstanden niet. Alles keurig geformuleerd hoor, maar toch met met de insinuatie dat ik wellicht een getalletje niet goed gezien had of de meter een tijdje achterover had laten leunen zodat de meter niet loopt.Komt regelmatig voor in Amsterdam.

Opnieuw ingevuld en gezien de korte tussentijd slechts een klein getalletje hoger dan de vorige invuloefening

Opnieuw een brief: Computer weigert de opgave want wij hebben een heel andere meterstand volgens onze ramingen.

Dus die energiemaatschappijen gebruiken ook speciale algoritmes om fraude op te sporen net zoals bij de belastingdienst.

Wat is dit weer voor een teken aan de wand?? Ben ik nu verdacht voor fraude net als in de toeslagaffaire??

Tjebbo gevraagd om langs te komen. Die was kordaat. We geven de standen door op het formulier en sturen foto’s van de meter als bijlage met de nummers en meterstanden en de mededeling dat ze maar ouderwets de man met de tang moeten sturen om te komen kijken als ze het niet geloven.

De mail vond ik de andere dag terug in de spam. 

Oh ja, no reply!

Dan maar weer in de wachtrij voor telefonisch contact

Weer een aardig meisje aan de lijn.

 Ik had mijn lesje geleerd. Ruzie maken gaat ten koste van de service. Dus zacht naar de mens, hard op de zaak en de spelregels moeten duidelijk zijn.

 ” Goede morgen mevrouw, u spreekt met een 82 jarige-een jaartje gelogen-die hardhorend is en door het huis strompelt met een onwillige knie en trapjes in huis die hulp nodig heeft om geloofwaardige meterstanden door te geven.”

 “ Kunt u me uitleggen wat het problem is?”

 “ Zoudt u langzaam en duidelijk articulerend willen praten? Anders begrijp ik de vraag misschien verkeerd.”

 “Ik zal mijn best doen.” 

“ Uw computer weigert mijn standen te erkennen.”

Er ontstond een gesprek waarin ik kon uitleggen waar de schoen wrong. 

 “Ik heb toegang tot de computer en kan proberen die in te voeren en dan maar hopen dat de machine het accepteert. Als u nu naar de meterkast loopt en de nummers van de meter en de standen doorgeeft dan probeer ik ze in de computer te krijgen?”

 “ Dat gaat langzaam mevrouw, ik moet een trap af, een kleed oprollen, de kastdeur vrijmaken en dan met een bril en vergrootglas de nummers voorlezen in de telefoon.”

 “ Doet u het vooral rustig aan mijnheer en val niet van de trap.”

Op naar de meterkast met de leesattributen.

 “Ja, zei ze die standen wijken erg af van wat wij denken dat ze moeten zijn, maar we gaan het proberen. Ik geloof u op uw woord.”

En warempel ze kreeg het voor elkaar. Bij haar ging het oplichtersalarm niet af in de computer.

Nu weet ik tenminste zeker dat de nieuwe leverancier met de juiste standen werkt.

Misschien komt kever George Samsa weer op zijn pootjes terecht.

Zonder dat ik te weten ben gekomen waar al die fouten nu precies zitten accepteert vandeBron nu ook de werkelijke meterstanden en heb ik een acceptabele eindafrekening gekregen op basis van de door mij opgegeven meterstanden.

Maar de paarse krokodil kruipt nog steeds ergens rond. Er zijn zoekgeraakte meterstanden die als vrije radicalen iemands portemonnaie bedreigen.
Moet ik me daar nog druk om maken?

Ja! Want zo zijn veel mensen in de toeslagaffaire in grote problemen gekomen.

Ik ben het met dichteres Deckwitz eens dat in de grondwet moeten worden opgenomen dat mensen zoals Kamp, stoffer en blik( sorry Stef Blok) en Rutte nooit meer een openbare functie mogen bekleden omdat ze misdadige algoritmes stimuleren en toestaan.

Nog een hoop werk te doen.

Moeders begraafplaats

Toen ik over de met klimop begroeide mergelmuur rondom het intieme begraafplaatsje het Geuldal panoramisch in mij opnam, haar groene weiden aanschouwde, de bomenrijen langs de Geul als groene grenadiers in het gelid zag staan en op de achtergrond het hellingbos dat achter het meanderende water tegen de Brakke berg omhoog klauterde, wist ik het zeker: hier moest mijn moeder voor altijd van dit aards paradijselijk uitzicht blijven genieten naast haar eeuwige vreugde in het hiernamaals. 

Bij dit uitzicht borrelen ook plechtige formuleringen bij mij naar boven.

In mijn boek Ongedachte belevenissen schreef ik over haar vriendschap met broeder Vincent in het aanpalende zorgcentrum. Hoewel mijn moeder gecremeerd wilde worden omdat mijn vader dat gewenst had bij zijn dood, overtuigde Vincent mij om mijn moeders as bij te zetten op een verlaten protestants kerkhofje gelegen tegen het priesterkoor van het mergelkerkje van de Montfortanen in Houthem. Een kerkje dat al ontstaan was in de 12 de eeuw.

We hebben de urn op dat verlaten dodenakkertje ingegraven tussen een oude bekruiste stèle en een verweerde grafzerk, aandenken aan de twee enige overgebleven buurdoden nadat het kerkhofje verlaten werd. Alles omgeven door mooie taxus en groenblijvende laurier ligt ze nu onder haar eigen zerk met uitzicht op de brandgeschilderde ramen van het priesterkoor en de ongeëvenaarde pracht van het Geuldal.En dagelijks voorzien van verse bloemen en een kaarsje geplaatst door broeder Vincent.

Tot aan zijn dood enkele jaren later.

Betreed je het dodenakkertje via een smeedijzeren hekje dan piept en kraakt het ijzerwerk om je met dat nostalgische geluid op te nemen in een gezegende ruimte van rust en stilte. Alsof het ijselijke gegil een geluidswand vormt tussen het gezoem van de drukke autoweg die door het Geuldal raast en de toegewijde sfeer op het kerkhofje. Het is een uitnodigend gebaar om je te bezinnen op de betekenis van een overleden dierbare in dit aardse bestaan.

Soms luiden de klokken nog van de kapel en kijk je omhoog naar de knobbelspits op de toren. Dan weet je dat je veilig bent onder de rokken van die ui die kwade geesten op afstand houdt, gewapend met het hemelwaarts gerichte kruis, ook al omdat  de H Montfort aan de andere zijde van de kapel met zijn lange kruisstaf op zijn sokkel ook waakt als een herder over zijn beminden.

Een magisch plaats om geleidelijk het aardse te ontstijgen en het nieuwe leven in het eeuwige te betreden.

Een spartelende kever (1)

Dat beeld is me altijd bijgebleven toen ik voor het eerst Kafka probeerde te lezen.  George Samsa ervaart zijn omgeving als mens maar langzaam maar zeker sluipt bij hem het wezen van een dier naar binnen. Ik voelde me zelf een spartelende kever.

Die vervreemding voelde ik opnieuw toen ik een mail kreeg van vandeBron, mijn energieleverancier in Amsterdam. Daarin werd betreurd dat ik mijn contract over energielevering had opgezegd.

Huh, ik heb toch nooit opgezegd!

Meteen teruggemaild dat er een vergissing in het spel moest zijn.Maar dat was niet mogelijk omdat het bericht van een no-reply-adres was verstuurd. Dat had ik helaas niet gelezen want dan moest je helemaal tot het einde doorscrollen. Inloggen dus. Na bestudering van alle gegevens kwam ik tot de ontdekking dat het energielevering betrof aan het adres 79H, terwijl ik op 79 AH woon. De buurman dus. Dus contact opnemen met hem. Maar die bleek op vakantie.

Dan vandeBron op de hoogte te stellen van die vergissing.

Doodse stilte na een braaf antwoord dat ze blij waren dat ik ze bericht.

Opnieuw een melding gemaakt van de vergissing, nu op geïrriteerde toon.

Ik woon op 79AH: voor doven en slechthorenden (ben ik zelf ook)negenenzeventig AAAAAAHHHHHHHH en niet op HHHHHHHH, schreef ik met koeienletters.

Vandebron liet zich ook niet onbetuigd. Ik kreeg een afrekening over drie maanden—de eindafrekening in mei leverde me nog een teruggave van 400 euro op—van 9070,93 cent. Bijna 10.000 euro dus. Dat zou betekend hebben dat ik vanaf mei tot de dag vandaag permanent onder de douche zou hebben gestaan.

Opbellen en in godsnaam in de wacht. Een vriendelijk meisje aan de telefoon.Ja dat was toch wel vreemd dat iemand al zeven jaar klant is, altijd heeft betaald, meestal nog terugkrijgt bij zijn jaarrekening.

Dat vond ik eigenlijk verdomme ook. 

Ze zou er persoonlijk voor zorgen dat die betaling geen doorgang kon vinden en dat daarover verantwoording zou worden afgelegd.

Wat is menselijk contact toch aangenaam ging door me heen toen ik de inmiddels warm geworden telefoon van mijn oor afhaalde.

Wie schetst mijn verbazing toen enkele dagen later mijn hele rekening gesloopt was.Gelukkig bestaat de mogelijkheid om dat geld meteen terug te laten storten (storneren). Wel op poten een mail gestuurd om een verklaring te eisen voor dit ongehoorde gedrag.Dit keer kwam er een ondersteunende reactie van vandeBron. Zij wezen me op de mogelijkheid van schuldbemiddeling bij de gemeente.

Nu was de maat helemaal vol. 

Ik kreeg van een consumentenorganisatie een tip voor een contract tegen goede voorwaarden en besloot met onmiddellijke ingang over te stappen.

Mijn buurman was inmiddels terug van vakantie.Hij had tijdens lummelen in de zon  79H opgezegd in de veronderstelling dat het zijn eigen adres was maar had in feite mij afgevoerd. Maar omdat ik had opgezegd was hij weer zijn nieuwe contract kwijt en ontdekte dat hij alleen een nieuw contract kon afsluiten op79, dat van zijn andere buurman dus, onder minder goede voorwaarden.

De paarse krokodil was nu naar de buurman gekropen

Wordt vervolgd

Een moeder weet toch wat het beste is voor haar kind! 

Dat was voor mij de trigger om mijn pen een keer in vitriool te dopen: de kop, een moeder kent haar kind toch het beste. Een column in de Volkskrant. De aanleiding was de affaire rondom de voorzitter van Spaanse voetbalfederatie, Rubiales, die met zijn kolenschoppen van handen een vrouwelijke wereldkampioen dwong hem toe te staan haar op de mond te kussen. Die voetbalster protesteerde: Een rel was geboren. Zij was er niet van gediend geweest. Niet alleen was Rubiales boos op haar en al die vrouwen die achter de voetbalster stonden en die hij betichtte van nepfeminisme, zijn moeder toog naar de kerk om in hongerstaking te gaan, boos om wat haar zoon allemaal werd aangedaan. Een man moet toch een kusje kunnen geven als hij dat wil. Graag had ze waarschijnlijk met een eind hout die speelster ervan langs gegeven, maar haar woede sloeg naar binnen toe. Alsof haar zoon opgesloten werd in Sing Sing correctional facility en gemarteld werd. 

Ineens zag ik door die column een aantal mechanisme in werking waar ik ook jaren onder te lijden had gehad: Moeder weet toch het beste wat goed is voor haar kind. Die onvoorwaardelijke ouderliefde toch. Ook Merel van Vroonhoven, de schrijver van de column, haalt de term curlingouders aan—zie ook mijn novelle Klabbertoet—. Ouders, vaak moeders die elk bobbeltje in het leven van haar prinsje probeert weg te vegen, met als resultaat dat die kinderen nooit leren met een teleurstelling of frustratie om te gaan. Zij haalt de psycholoog Derksen aan die constateert dat zulke kinderen op die manier in warm aquariumwater worden verwend en dan niet kunnen overleven in het koude Noordzeewater. En ze dan mogen hopen dat ze met hun ontwikkelde narcistische persoonlijkheid en grote ego’s nog een beetje blijven drijven. 

Zo worden de larger than life characters geboren. 

Er zijn veel parallellen te vinden in mijn geschiedenis en die rondom Rubiales. De woede van de moeder die in de kerk in hongerstaking ging en in het ziekenhuis belandde. De moeder in mijn geval — en nu gaat mijn pen in de vitriool—die dreigde een einde aan de relatie te maken als ik niet bereid zou zijn voor de zoveelste keer de schulden van haar kind te lenigen. Als gevolg van drank en drugsgebruik. De woede van Rubiales tegen het nepfeminisme. De woede van de zoon tegen mij dat ik de oorzaak was van de scheiding van zijn moeder van zijn vader, een aantijging die de moeder zelf niet wilde weerleggen om hem niet te ontrieven. Dat zou hem alleen maar bozer maken. Dat kan ik dat kind toch niet aandoen! 

De totale minachting en afwijzing van adviezen. Rubiales die zijn borst vooruitsteekt(en niet alleen zijn borst) en weigert op advies van de bond af te treden. Hij zou al dat onrecht gaan bestrijden met alle middelen die hij kan verzinnen. 

De weigering van de moeder om in mijn geval nog langer met een therapeut te praten die adviseerde grenzen te trekken aan hetgeen je wel en niet accepteert van je kinderen. En vervolgens haar woede en die van haar kinderen tegen de man (mijn persoon) die wel grenzen wilde trekken richt. Hij vond na een dag afwezigheid zijn slaapkamer verbouwd met de boodschap om alleen te gaan slapen als voorbereiding op zijn definitieve heenzenden. 

En dan dat heerlijke eindproduct. Zich slachtoffer voelen (en koesteren) door beide moeders door het onrecht dat hun is aangedaan, zich in mijn geval uitend in een levenslange weigering van de moeder ooit nog een woord met mij te wisselen. 

Sorry dat is niet waar. Op een begrafenis waren we na jaren weer even in elkaars buurt vertoefden was er contact. Het was haar overstemmend geschreeuw over de enorme spijt die ze had over een huwelijk van bijna 20 jaar. 

Amor fati! 

Half beer, half mens 

De instructies wat te doen als je een beer tegenkomt heb ik zeer ter harte genomen toen ik een lange trail ging bewandelen in de Rocky Mountains in Canada. Kijk dat beest niet in zijn gele ogen, blijf bij anderen, maak je zo groot mogelijk en produceer herrie. 

They seem so clumsy but they ar so fast, klonk als extra waarschuwing. 

Het lijkt wel of Nastassja Martin, een Franse antropologe, juist de ontmoeting opzoekt om er een confrontatie mee aan te gaan. Bevriest menigeen bij het aanzien van een dergelijk grommend wild dier, zij vliegt eropaf en terwijl haar schedel kraakt in de muil van het roofdier, hakt zij in op haar tegenstander met een ijshouweel waarna het beest loslaat en er met een stuk van haar kaak en enkele kiezen vandoor gaat. 

Ze overleeft haar avontuur en na behandeling in een ziekenhuis in Kamtsjatka in Siberië in de buurt van Alaska en later in Parijs maakt ze een lange en pijnlijke revalidatie door. 

In haar boek “Geloven in het wild” geeft ze ons inzicht in haar innerlijke processen bij het verwerken van deze, zonder overdrijving, heftige ontmoeting. Natuurlijk, de angst, pijn, medische hybris, etc. maar wat het bijzonder interessant maakt is de manier hoe ze reageert op de hulp die daarbij ze kreeg van een professionele Franse therapeute en die sterk contrasteert met de manier hoe de Evenen, de lokale bevolking van dat schiereiland, na haar gevecht haar leert de dramatische gebeurtenis te interpreteren. 

De therapeute heeft het volgende duidelijk gemaakt. De beer en de gevolgen daarvan vragen om voor eens en voor altijd het geweld af te zweren waarmee ze rondloopt op de wereld. Het ongehoorde geweld in die kaak op kaak ontmoeting duidt op een zoektocht naar iets in haarzelf. De beer is een spiegel, de beer is een uitdrukking van iets anders dan hijzelf, van iets dat met haar te maken heeft. Deze uitleg irriteert Martin, maakt haar kwaad en ze besluit tegen alle adviezen in terug te gaan naar Siberië om te vinden waar ze innerlijk naar op zoek was. 

Zij merkt dat ze veel meer open staat voor wat antropologen animisme noemen-een filosofisch concept waarin zielen en geesten niet alleen bestaan in mensen en dieren maar ook in planten, donderen en bliksem, bergen en rivieren—dat er een wil bestaat buiten de mensen om, een intentie los van de mensheid.E en Eveneese vrouw (inmiddels haar vriendin) legt haar uit dat ze nu een medka is, half mens, half beer en dat dromen-waar de Evenen erg aan hechten—nu zowel bij beer als mens dezelfde zijn. Zij ziet de antropologe als een geschenk van de beer die haar levend aan de Evenen heeft bezorgd. 

Als ze uiteindelijk besluit terug te gaan naar Frankrijk zegt haar Eveneese vriendin dat het leven altijd een vorm van wachten is. Ze zullen wachten op haar terugkeer zoals ze met alle energie en overgave de kou en wildernis trotseren en wachten op het voorjaar als het ijs weer is gesmolten. 

Een levenslange vriendschap van deze sjamanen 

Misschien moet deze half beer/half mens ook maar eens wijsheden in het oor van opperbeer Poetin gaan fluisteren. 

Bestudeer ook het plaatje op je gemak. Een prachtige optische illusie. Een jonge vrouw of een beer of…….? 

Snappen de republikeinen nog wel wat republikeins is? 

Iedereen heeft waarschijnlijk de mugshot van oud-president Trump wel ergens gezien op de tv, in krant of ergens op internet. Een stuurs kijkende man die uitstraalt dat hij nog wel een appeltje heeft te schillen met zijn tegenstanders. Hij moest zich melden bij de beruchte gevangenis Fulton county jail in Atlanta in Georgia, een gevangenis met een chronische overbevolking en verstopte juridissche ketens, een gevangenis waar je blij bent als je die levend kunt verlaten.  

Zijn misdrijf: inmenging in de verkiezingsuitslagen. 

Trump heeft veel geleerd van de kracht van Tao. Meebuigen met de wind als bamboe en dan terugveren en er sterker uitkomen. 

Waar anderen nederig het geluid van kettingen aanhoren die hen knevelen buigt Trump rustig mee en strijkt met zijn foto die allengs verspreid wordt en verschijnt op T-shirts, bekers en andere stuff as such de revenuen op. 

Opbrengst: ruim 7.000.000 dollar 

Zijn populariteit is alsmaar maar groeiende. 

Tijdens een van de vele televisiedebatten verzuchtte Maarten van Rossen wat er toch was geworden van de republikeinse partij die nog steeds Trump boven aan het lijstje heeft staan, ondanks het betalen van zwijggeld, het in bezit houden van staatsdocumenten en oogluikend de mede door hem ontketende bestorming van het Capitool heeft toegestaan waarin zelfs zijn vice president met de dood bedreigd werd. 

Ik heb geprobeerd daar een paar antwoorden op te geven met behulp van het bekende werk van Michael Sandel in Het onbehagen in de democratie. Hij gaat helemaal terug naar de Amerikaanse revolutie (einde van de 18de eeuw) die werd geboren uit angst voor verlies van Burgerlijke deugdzaamheid. De Engelsen waren in de ogen van de Amerikanen te corrupt. Zij offerden te veel algemene belangen in voor individuele belangen. Het grotere geheel en het algemene belang moesten de essentie vormen van het Amerikaanse republicanisme. 

Ook de Amerikaanse burgeroorlog (midden 19de eeuw) had een duidelijk idealistisch motief. De afstand tussen rijk en arm mocht niet te groot zijn i.v.m. corruptie en onafhankelijkheid van haar burgers. Daarom bestreden zij het houden van slaven. De republikeinen waren bang dat de zuiderlingen een soort slavenmacht zouden vormen die de federale regering zou domineren. Dat bracht de grondwet in gevaar en veel republikeinse instellingen zouden kunnen worden ondermijnd. Concentraties van macht, zowel economisch als politiek, zagen ze als een gevaar voor de vrijheid van het individu. 

Ja, wat is er met die partij dan allemaal in de partij geslopen gedurende de afgelopen jaren. Bijna een permanent verzet tegen alles wat de democraten willen. Het steunen van een kandidaat die de wet alleen als een hinderlijk drempeltje ziet. Vrouwen in hun kruis grijpt als hij dat nodig acht, omkoping etc. Kortom een pars pro totem voor een samenleving die het belang van het individu boven het algemene belang stelt met alle legale en illegale middelen die zij in haar macht heeft en ook gebruikt. Vaak met misleidende informatie. 

De republikeinen snappen zelf niet meer wat republikeins is. 

Een gaatje tekort 

Zit mijn jasje goed 
Zit mijn dasje goed 
Vader gaat op stap 

Een oud liedje van Toon Hermans wat je zou kunnen aanvullen met: Zit mijn broek nog goed… 

Ik moest eraan denken toen ik me aan het voorbereiden was om sinds lange tijd weer eens met de trein te gaan reizen. Rotterdam was de bestemming en daar zou Rogier me op komen halen om naar zijn vakantieadres in Zeeland te gaan. Dan had ik ook even de tijd om het nieuwe beeld “Moments Contained” te gaan bezichtigen op het stationsplein, waar ik de vorige keer over schreef. 

Een zware rugzak, wandelstok, onontbeerlijk sinds mijn instabiele knie, en vooral zorgen dat ik zit voordat de tram naar het station optrekt (soms veel te snel) waardoor ik door de coupe vlieg zoals laatst, en tegen een vrouw met kinderwagen botste. Mijn valalarm ging af zonder dat ik het in de gaten had. Tjebbo werd daardoor telefonisch gealarmeerd die veronderstelde dat ik ergens op straat lag terwijl ik rustig door het Oosterpark liep.

Ik was ruimschoots op tijd op Amsterdam Centraal met nog ruim 20 minuten voordat ik de trein zou nemen om op het afgesproken tijdstip in Rotterdam te zijn. Ik rook koffie, kocht een flinke beker om naar perron 2 op te stijgen om daar op een bankje te wachten. Nog een hele toer realiseerde ik me want met die rugzak, in mijn rechterhand een wandelstok en linker koffie, valt het niet mee om je evenwicht te bewaren op de roltrap. Maar met de arm met koffie op de bewegende leuning dacht ik even Perzisch dat het omhoog gaan via een trap het opstijgen naar geluk betekent. 

Een omroep bericht: de trein die ik wilde nemen zou vertrekken van perron 11. (vloek….) 

Waar is de lift? 

Te ver weg. Ik moest weer van dit NS-schavot af, maar de roltrap naar beneden was out of order. Naar beneden, stapje voor stapje met de handen bezet want mijn koffie overboord zetten kwam gewoon niet in mij op.”Es ist zahlt und es soll herunter”.  Het lukte om weer in de beneden doorgang te komen. Nu doorstappen, misschien haal ik de trein nog. De roltrap naar 11 functioneerde. Arm met koffie weer om de glijdende armleuning. Veel mensen op het perron die haast maakten om de trein nog te halen. Gelukkig, ik redde het, werd opgenomen in een dringende massa om een plaatsje te bemachtigen. Ik zag een plek waar een tas stond. Op naar die plek. En daar ging ineens de trein rijden. Ik zette me schrap om niet omver te vallen. Mijn broek zakte door de onverwachte druk naar beneden en daar stond ik in mijn onderbroek te midden van de passagiers… 

Het was niet zoals in de reclame  Ich bin der undiemeister…  

Ineens werd de wandelstok mij uit handen genomen. Iemand anders nam de koffie. Ik kon hijsen. Kon gaan zitten want de tas werd weggenomen. Toen ik ietwat ontredderd voor me uitkeek kreeg ik weer mijn wandelstok en koffie terug. Iedereen had zijn blik weer op zijn telefoon geworpen of er niets was gebeurd. 

Een paar dagen later na een korte vakantie had ik een afspraak met een oude vriendin José die haar voet uit het gips had. Ze vroeg of ze me een arm kon geven toen we in haar dorp een rondje maakte. Ik zei tegen haar dat ik mijn andere hand in mijn broekzak hield om mijn broek omhoog te houden want die begon weer te schuiven. Vergeten de riem aan te passen. Ik vertelde haar het voorval. Toen we koffie gingen drinken stond ze erop dat ik mijn riem uit mijn broek haalde. Protesteren had geen zin. Even later zag ik een medewerker van het restaurant met een hamer en een spijker een gaatje in mijn riem slaan. 

“Hoeveel gaatjes wil je?”, riep ze.

« Oudere berichten

© 2024 Jaap Gerritsma

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑