Iedereen heeft waarschijnlijk de mugshot van oud-president Trump wel ergens gezien op de tv, in krant of ergens op internet. Een stuurs kijkende man die uitstraalt dat hij nog wel een appeltje heeft te schillen met zijn tegenstanders. Hij moest zich melden bij de beruchte gevangenis Fulton county jail in Atlanta in Georgia, een gevangenis met een chronische overbevolking en verstopte juridissche ketens, een gevangenis waar je blij bent als je die levend kunt verlaten.  

Zijn misdrijf: inmenging in de verkiezingsuitslagen. 

Trump heeft veel geleerd van de kracht van Tao. Meebuigen met de wind als bamboe en dan terugveren en er sterker uitkomen. 

Waar anderen nederig het geluid van kettingen aanhoren die hen knevelen buigt Trump rustig mee en strijkt met zijn foto die allengs verspreid wordt en verschijnt op T-shirts, bekers en andere stuff as such de revenuen op. 

Opbrengst: ruim 7.000.000 dollar 

Zijn populariteit is alsmaar maar groeiende. 

Tijdens een van de vele televisiedebatten verzuchtte Maarten van Rossen wat er toch was geworden van de republikeinse partij die nog steeds Trump boven aan het lijstje heeft staan, ondanks het betalen van zwijggeld, het in bezit houden van staatsdocumenten en oogluikend de mede door hem ontketende bestorming van het Capitool heeft toegestaan waarin zelfs zijn vice president met de dood bedreigd werd. 

Ik heb geprobeerd daar een paar antwoorden op te geven met behulp van het bekende werk van Michael Sandel in Het onbehagen in de democratie. Hij gaat helemaal terug naar de Amerikaanse revolutie (einde van de 18de eeuw) die werd geboren uit angst voor verlies van Burgerlijke deugdzaamheid. De Engelsen waren in de ogen van de Amerikanen te corrupt. Zij offerden te veel algemene belangen in voor individuele belangen. Het grotere geheel en het algemene belang moesten de essentie vormen van het Amerikaanse republicanisme. 

Ook de Amerikaanse burgeroorlog (midden 19de eeuw) had een duidelijk idealistisch motief. De afstand tussen rijk en arm mocht niet te groot zijn i.v.m. corruptie en onafhankelijkheid van haar burgers. Daarom bestreden zij het houden van slaven. De republikeinen waren bang dat de zuiderlingen een soort slavenmacht zouden vormen die de federale regering zou domineren. Dat bracht de grondwet in gevaar en veel republikeinse instellingen zouden kunnen worden ondermijnd. Concentraties van macht, zowel economisch als politiek, zagen ze als een gevaar voor de vrijheid van het individu. 

Ja, wat is er met die partij dan allemaal in de partij geslopen gedurende de afgelopen jaren. Bijna een permanent verzet tegen alles wat de democraten willen. Het steunen van een kandidaat die de wet alleen als een hinderlijk drempeltje ziet. Vrouwen in hun kruis grijpt als hij dat nodig acht, omkoping etc. Kortom een pars pro totem voor een samenleving die het belang van het individu boven het algemene belang stelt met alle legale en illegale middelen die zij in haar macht heeft en ook gebruikt. Vaak met misleidende informatie. 

De republikeinen snappen zelf niet meer wat republikeins is.