VandeBron heeft inmiddels gereageerd op mijn protest dat ze zoveel geld —zonder toelichting—van mijn rekening hadden gesloopt. 

Een administratief foutje! 

Ja hoor, dat kennen we. Het probleem zo klein mogelijk maken en zich dan openlijk afvragen waarom je je zo druk maakt over die bagatel. Maar stel nu eens dat ik dat geld niet op tijd had teruggevorderd. Dan moet ik maar zien hoe ik dat ‘kleine administratieve foutje’ kan herstellen. Je mag er toch van uitgaan dat een gasbedrijf het verschil weet tussen een geldbedrag en kubieke meters gas? Je weet maar nooit met het huidige onderwijsniveau.

Bovendien is een diepliggend probleem nog steeds niet opgelost. De energieleveranciers en beheerders van de infrastructuur aan leidingen(Liander) gooien adressen en metersnummers door elkaar. Of het dobbelstenen zijn! Het is toch geen reclame voor Toto?

De vraag is dus wie betaalt voor welke geleverde energie????

Mijn nieuwe leverancier belde om het nieuwe contract te regelen. Ik probeer uit te leggen wat er aan de hand is met de adressen en meters.

 “Maakt u zich niet druk,” zei de mevrouw. We leven in Amsterdam. Het is hier een rotsooi maar geeft u mij de nummers van de meters en alles komt goed.”

 “Dan moet ik op de meters kijken en daar wat voorbereidingen voor treffen-stoel verschuiven, kleed oprollen, etc.” 

 “Alle tijd,” zei de mevrouw met een stem als een klok wat erg prettig is voor een gehoorgestoorde.”

Ik aan het rommelen om de nummers van de meters op te sporen.

 “Prima zei de mevrouw. Dat zijn de meters die op 79H staan geregistreerd.  Daar kunnen wij niets aan veranderen. 

 “Ja, alles goed en wel, maar dat is het adres van de buren.”

 Zo gaat dat in Amsterdam. Enkele dagen voordat het contract ingaat moet u mij de meterstanden daarvan doorgeven. Zo werkt dat hier in de hoofdstad.”

Toen ik wilde bijkomen van deze exercitie bedacht ik me hoe het dan in godsnaam mogelijk was dat van vandeBron op 79H (de buren) dan ineens die bijna 10000 euro ging opeisen van mijn rekening.Het wordt  steeds raadselachtiger.

Een brief van de nieuwe leverancier in de bus. Voor de meterstanden. Weer alle voorbereidende handelingen. Keurig ingevuld en ik liet ze  over het internet suizen.

Twee dagen later. Nieuwe brief. We geloven uw meterstanden niet. Alles keurig geformuleerd hoor, maar toch met met de insinuatie dat ik wellicht een getalletje niet goed gezien had of de meter een tijdje achterover had laten leunen zodat de meter niet loopt.Komt regelmatig voor in Amsterdam.

Opnieuw ingevuld en gezien de korte tussentijd slechts een klein getalletje hoger dan de vorige invuloefening

Opnieuw een brief: Computer weigert de opgave want wij hebben een heel andere meterstand volgens onze ramingen.

Dus die energiemaatschappijen gebruiken ook speciale algoritmes om fraude op te sporen net zoals bij de belastingdienst.

Wat is dit weer voor een teken aan de wand?? Ben ik nu verdacht voor fraude net als in de toeslagaffaire??

Tjebbo gevraagd om langs te komen. Die was kordaat. We geven de standen door op het formulier en sturen foto’s van de meter als bijlage met de nummers en meterstanden en de mededeling dat ze maar ouderwets de man met de tang moeten sturen om te komen kijken als ze het niet geloven.

De mail vond ik de andere dag terug in de spam. 

Oh ja, no reply!

Dan maar weer in de wachtrij voor telefonisch contact

Weer een aardig meisje aan de lijn.

 Ik had mijn lesje geleerd. Ruzie maken gaat ten koste van de service. Dus zacht naar de mens, hard op de zaak en de spelregels moeten duidelijk zijn.

 ” Goede morgen mevrouw, u spreekt met een 82 jarige-een jaartje gelogen-die hardhorend is en door het huis strompelt met een onwillige knie en trapjes in huis die hulp nodig heeft om geloofwaardige meterstanden door te geven.”

 “ Kunt u me uitleggen wat het problem is?”

 “ Zoudt u langzaam en duidelijk articulerend willen praten? Anders begrijp ik de vraag misschien verkeerd.”

 “Ik zal mijn best doen.” 

“ Uw computer weigert mijn standen te erkennen.”

Er ontstond een gesprek waarin ik kon uitleggen waar de schoen wrong. 

 “Ik heb toegang tot de computer en kan proberen die in te voeren en dan maar hopen dat de machine het accepteert. Als u nu naar de meterkast loopt en de nummers van de meter en de standen doorgeeft dan probeer ik ze in de computer te krijgen?”

 “ Dat gaat langzaam mevrouw, ik moet een trap af, een kleed oprollen, de kastdeur vrijmaken en dan met een bril en vergrootglas de nummers voorlezen in de telefoon.”

 “ Doet u het vooral rustig aan mijnheer en val niet van de trap.”

Op naar de meterkast met de leesattributen.

 “Ja, zei ze die standen wijken erg af van wat wij denken dat ze moeten zijn, maar we gaan het proberen. Ik geloof u op uw woord.”

En warempel ze kreeg het voor elkaar. Bij haar ging het oplichtersalarm niet af in de computer.

Nu weet ik tenminste zeker dat de nieuwe leverancier met de juiste standen werkt.

Misschien komt kever George Samsa weer op zijn pootjes terecht.

Zonder dat ik te weten ben gekomen waar al die fouten nu precies zitten accepteert vandeBron nu ook de werkelijke meterstanden en heb ik een acceptabele eindafrekening gekregen op basis van de door mij opgegeven meterstanden.

Maar de paarse krokodil kruipt nog steeds ergens rond. Er zijn zoekgeraakte meterstanden die als vrije radicalen iemands portemonnaie bedreigen.
Moet ik me daar nog druk om maken?

Ja! Want zo zijn veel mensen in de toeslagaffaire in grote problemen gekomen.

Ik ben het met dichteres Deckwitz eens dat in de grondwet moeten worden opgenomen dat mensen zoals Kamp, stoffer en blik( sorry Stef Blok) en Rutte nooit meer een openbare functie mogen bekleden omdat ze misdadige algoritmes stimuleren en toestaan.

Nog een hoop werk te doen.