Dat beeld is me altijd bijgebleven toen ik voor het eerst Kafka probeerde te lezen.  George Samsa ervaart zijn omgeving als mens maar langzaam maar zeker sluipt bij hem het wezen van een dier naar binnen. Ik voelde me zelf een spartelende kever.

Die vervreemding voelde ik opnieuw toen ik een mail kreeg van vandeBron, mijn energieleverancier in Amsterdam. Daarin werd betreurd dat ik mijn contract over energielevering had opgezegd.

Huh, ik heb toch nooit opgezegd!

Meteen teruggemaild dat er een vergissing in het spel moest zijn.Maar dat was niet mogelijk omdat het bericht van een no-reply-adres was verstuurd. Dat had ik helaas niet gelezen want dan moest je helemaal tot het einde doorscrollen. Inloggen dus. Na bestudering van alle gegevens kwam ik tot de ontdekking dat het energielevering betrof aan het adres 79H, terwijl ik op 79 AH woon. De buurman dus. Dus contact opnemen met hem. Maar die bleek op vakantie.

Dan vandeBron op de hoogte te stellen van die vergissing.

Doodse stilte na een braaf antwoord dat ze blij waren dat ik ze bericht.

Opnieuw een melding gemaakt van de vergissing, nu op geïrriteerde toon.

Ik woon op 79AH: voor doven en slechthorenden (ben ik zelf ook)negenenzeventig AAAAAAHHHHHHHH en niet op HHHHHHHH, schreef ik met koeienletters.

Vandebron liet zich ook niet onbetuigd. Ik kreeg een afrekening over drie maanden—de eindafrekening in mei leverde me nog een teruggave van 400 euro op—van 9070,93 cent. Bijna 10.000 euro dus. Dat zou betekend hebben dat ik vanaf mei tot de dag vandaag permanent onder de douche zou hebben gestaan.

Opbellen en in godsnaam in de wacht. Een vriendelijk meisje aan de telefoon.Ja dat was toch wel vreemd dat iemand al zeven jaar klant is, altijd heeft betaald, meestal nog terugkrijgt bij zijn jaarrekening.

Dat vond ik eigenlijk verdomme ook. 

Ze zou er persoonlijk voor zorgen dat die betaling geen doorgang kon vinden en dat daarover verantwoording zou worden afgelegd.

Wat is menselijk contact toch aangenaam ging door me heen toen ik de inmiddels warm geworden telefoon van mijn oor afhaalde.

Wie schetst mijn verbazing toen enkele dagen later mijn hele rekening gesloopt was.Gelukkig bestaat de mogelijkheid om dat geld meteen terug te laten storten (storneren). Wel op poten een mail gestuurd om een verklaring te eisen voor dit ongehoorde gedrag.Dit keer kwam er een ondersteunende reactie van vandeBron. Zij wezen me op de mogelijkheid van schuldbemiddeling bij de gemeente.

Nu was de maat helemaal vol. 

Ik kreeg van een consumentenorganisatie een tip voor een contract tegen goede voorwaarden en besloot met onmiddellijke ingang over te stappen.

Mijn buurman was inmiddels terug van vakantie.Hij had tijdens lummelen in de zon  79H opgezegd in de veronderstelling dat het zijn eigen adres was maar had in feite mij afgevoerd. Maar omdat ik had opgezegd was hij weer zijn nieuwe contract kwijt en ontdekte dat hij alleen een nieuw contract kon afsluiten op79, dat van zijn andere buurman dus, onder minder goede voorwaarden.

De paarse krokodil was nu naar de buurman gekropen

Wordt vervolgd